Thứ sáu, ngày 03 tháng 07 năm 2020
Thứ sáu, ngày 03 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Thực hiện kế hoạch truyền thông Công đoàn Việt Nam năm 2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thực hiện kế hoạch truyền thông Công đoàn Việt Nam năm 2020
Số hiệu văn bản 176/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 04/05/2020
Ngày ban hành 04/05/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn