Thứ tư, ngày 27 tháng 05 năm 2020
Thứ tư, ngày 27 tháng 05 năm 2020
Tên văn bản Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu văn bản 144/CĐCT Ngày có hiệu lực 31/03/2020
Ngày ban hành 31/03/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy