Thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020
Thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020
Tên văn bản Hướng dẫn Hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ VN và phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp tổ chức các hoạt động sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”
Tải file Download 
Mô tả Hướng dẫn Hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ VN và phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp tổ chức các hoạt động sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”
Số hiệu văn bản 81/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 21/02/2020
Ngày ban hành 21/02/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức