Thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020
Thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020
Tên văn bản Hưởng ứng tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương năm 2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hưởng ứng tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương năm 2020
Số hiệu văn bản 78/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 21/02/2020
Ngày ban hành 21/02/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc