Thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020
Thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020
Tên văn bản Hướng dẫn khen thưởng tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn khen thưởng tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2020
Số hiệu văn bản 80/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 21/02/2020
Ngày ban hành 21/02/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc