Thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020
Thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020
Tên văn bản Khai thác Thỏa thuận hợp tác về Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động"
Tải file Download  Xem online
Mô tả Khai thác Thỏa thuận hợp tác về Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động"
Số hiệu văn bản 59/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 13/02/2020
Ngày ban hành 13/02/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc