Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Tên văn bản Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2019
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2019
Số hiệu văn bản 533 /UBKT Ngày có hiệu lực 23/10/2019
Ngày ban hành 23/10/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Nguyễn Thị Phương Nam