Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Tên văn bản KH Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ ngày 24/6/2014 của BCH TLĐLĐVN khóa XI về "nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới"
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ ngày 24/6/2014 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về "nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới"
Số hiệu văn bản 528/CĐCT-ToC Ngày có hiệu lực 18/10/2019
Ngày ban hành 18/10/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy