Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện việc tham gia, kiểm tra, giám sát của công đoàn về chấp hành quy định của Pháp luật lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đánh của đoàn viên và NLĐ
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn thực hiện việc tham gia, kiểm tra, giám sát của công đoàn về chấp hành quy định của Pháp luật lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đánh của đoàn viên và NLĐ
Số hiệu văn bản 526/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 18/10/2019
Ngày ban hành 18/10/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc