Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
Tên văn bản Hưởng ứng Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm"
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hưởng ứng Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm"
Số hiệu văn bản 513/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 14/10/2019
Ngày ban hành 14/10/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn