Thứ tư, ngày 27 tháng 05 năm 2020
Thứ tư, ngày 27 tháng 05 năm 2020
Tên văn bản Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (03/02/1930 - 03/02/2019)
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (03/02/1930 - 03/02/2019)
Số hiệu văn bản 504/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 07/10/2019
Ngày ban hành 07/10/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy