Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020
Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020
Tên văn bản Kế hoạch thực hiện Đề án phát động Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch thực hiện Đề án phát động Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"
Số hiệu văn bản 467/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 16/09/2019
Ngày ban hành 16/09/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy