Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020
Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020
Tên văn bản Hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Số hiệu văn bản 461/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 13/09/2019
Ngày ban hành 13/09/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc