Thứ tư, ngày 22 tháng 01 năm 2020
Thứ tư, ngày 22 tháng 01 năm 2020
Tên văn bản Kế hoạch tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh chào mừng 90 năm thành lập CĐVN
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh chào mừng 90 năm thành lập CĐVN
Số hiệu văn bản 276/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 30/05/2019
Ngày ban hành 30/05/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn