Thứ tư, ngày 27 tháng 05 năm 2020
Thứ tư, ngày 27 tháng 05 năm 2020
Tên văn bản Công văn về việc báo cáo trích ngang cán bộ UBKT nhiệm kỳ 2018-2023
Tải file Download 
Mô tả Công văn về việc báo cáo trích ngang cán bộ UBKT nhiệm kỳ 2018-2023
Số hiệu văn bản 277/CĐCT-UBKT Ngày có hiệu lực 30/05/2019
Ngày ban hành 30/05/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc