Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Tên văn bản Báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2019
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2019
Số hiệu văn bản 214/UBKT Ngày có hiệu lực 07/05/2019
Ngày ban hành 07/05/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Nguyễn Thị Phương Nam