Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Tên văn bản Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị
Tải file Download  Xem online
Mô tả Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị
Số hiệu văn bản 392/TLĐ Ngày có hiệu lực 25/03/2019
Ngày ban hành 25/03/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Trần Thanh Hải