Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020
Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020
Tên văn bản Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của CĐCTVN năm 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của CĐCTVN năm 2019
Số hiệu văn bản 183/CĐCT Ngày có hiệu lực 22/04/2019
Ngày ban hành 22/04/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy