Thứ ba, ngày 02 tháng 06 năm 2020
Thứ ba, ngày 02 tháng 06 năm 2020
Tên văn bản Công văn triển khai công tác Thi đua khen thưởng trong công tác nữ công công đoàn
Tải file Download  Xem online
Mô tả Công văn triển khai công tác Thi đua khen thưởng trong công tác nữ công công đoàn
Số hiệu văn bản 185/CĐCT-NC Ngày có hiệu lực 22/04/2019
Ngày ban hành 22/04/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức