Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Tên văn bản Thông báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thông báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký của đồng chí Ngô Văn Quân
Số hiệu văn bản 65/TB-BQLDA Ngày có hiệu lực 09/04/2019
Ngày ban hành 09/04/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Phí Ngọc Khương