Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Tên văn bản Báo cáo công tác Quý I/2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019
Tải file Download 
Mô tả BÁO CÁO CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019
Số hiệu văn bản 138/BC-CĐCT Ngày có hiệu lực 28/03/2019
Ngày ban hành 28/03/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐCTVN Người ký Vũ Trường Sơn