Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Tên văn bản Công văn Hướng dẫn một số nội dung hoạt động của UBKT CĐ năm 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Công văn Hướng dẫn một số nội dung hoạt động của UBKT CĐ năm 2019
Số hiệu văn bản 37/CĐCT-UBKT Ngày có hiệu lực 14/01/2019
Ngày ban hành 14/01/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc