Thứ sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019
Thứ sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019
Tên văn bản Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2019
Số hiệu văn bản 623 HD - CĐCT Ngày có hiệu lực 26/11/2018
Ngày ban hành 26/11/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức