Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2019
Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2019
Tên văn bản Hướng dẫn triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018
Số hiệu văn bản 599/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 15/11/2018
Ngày ban hành 15/11/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn