Chủ nhật, ngày 18 tháng 11 năm 2018
Chủ nhật, ngày 18 tháng 11 năm 2018
Tên văn bản Công văn đề nghị rà soát, kiểm tra TƯLĐTT
Tải file Download  Xem online
Mô tả Công văn đề nghị rà soát, kiểm tra TƯLĐTT
Số hiệu văn bản 554/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 25/10/2018
Ngày ban hành 25/10/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc