Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Tên văn bản Công văn về việc sơ kết 02 năm thực hiện KH hành động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ PN
Tải file Download  Xem online
Mô tả Công văn về việc sơ kết 02 năm thực hiện KH hành động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ PN
Số hiệu văn bản 500/CĐCT-NC Ngày có hiệu lực 27/09/2018
Ngày ban hành 27/09/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức