Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Tên văn bản Thông báo tuyển dụng công chức CĐCTVN năm 2018
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thông báo tuyển dụng công chức CĐCTVN năm 2018
Số hiệu văn bản 488/CĐCT-ToC Ngày có hiệu lực 21/09/2018
Ngày ban hành 21/09/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy