Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Tên văn bản Công văn về việc tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook nhân dịp ĐH XII CĐVN
Tải file Download  Xem online
Mô tả Công văn về việc tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook nhân dịp ĐH XII CĐVN
Số hiệu văn bản 486/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 20/09/2018
Ngày ban hành 20/09/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn