Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2019
Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2019
Tên văn bản Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội III CĐCTVN (nhiệm kỳ 2018-2023)
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội III CĐCTVN (nhiệm kỳ 2018-2023)
Số hiệu văn bản 455/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 06/09/2018
Ngày ban hành 06/09/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy