Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Tên văn bản Báo cáo công tác quý III năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo công tác quý III năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017
Số hiệu văn bản 444/BC-CĐCT Ngày có hiệu lực 25/09/2017
Ngày ban hành 25/09/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn