Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Tên văn bản Công văn về việc tuyên truyền về APEC năm 2017
Tải file Download  Xem online
Mô tả Công văn về việc tuyên truyền về APEC năm 2017
Số hiệu văn bản 413/CĐCT Ngày có hiệu lực 22/09/2017
Ngày ban hành 22/09/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Mạnh Thắng