Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017
Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017
Tên văn bản Thông báo Kết luận hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam"
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thông báo Kết luận hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam"
Số hiệu văn bản 158/TB-TLĐ Ngày có hiệu lực 12/09/2017
Ngày ban hành 12/09/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Nguyễn Thị Thu Hồng