Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Tên văn bản Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động VN (khóa XI) về ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động VN (khóa XI) về ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Số hiệu văn bản 368/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 17/08/2017
Ngày ban hành 17/08/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Tạ Thị Vân Anh