Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Tên văn bản Công văn điều chỉnh thời gian tuần cuộc thi "Tìm hiểu về Công đoàn Công Thương VN"
Tải file Download  Xem online
Mô tả Công văn điều chỉnh thời gian tuần cuộc thi "Tìm hiểu về Công đoàn Công Thương VN"
Số hiệu văn bản 380a/CĐCT Ngày có hiệu lực 28/08/2017
Ngày ban hành 28/08/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Tạ Thị Vân Anh