Thứ tư, ngày 19 tháng 01 năm 2022
Thứ tư, ngày 19 tháng 01 năm 2022
Tên văn bản Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
Số hiệu văn bản 437 /CĐCT-UBKT Ngày có hiệu lực 22/10/2021
Ngày ban hành 22/10/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc