Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Tên văn bản Báo cáo kết quả chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và NLĐ 6 tháng đầu năm 2021
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo kết quả chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và NLĐ 6 tháng đầu năm 2021
Số hiệu văn bản 349/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 30/07/2021
Ngày ban hành 30/07/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc