Thứ sáu, ngày 18 tháng 06 năm 2021
Thứ sáu, ngày 18 tháng 06 năm 2021
Tên văn bản Chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tải file Download  Xem online
Mô tả Chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số hiệu văn bản 193/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 10/05/2021
Ngày ban hành 10/05/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc