Thứ sáu, ngày 18 tháng 06 năm 2021
Thứ sáu, ngày 18 tháng 06 năm 2021
Tên văn bản Hướng dẫn công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2021
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2021
Số hiệu văn bản 131/CĐCT-HD Ngày có hiệu lực 01/04/2021
Ngày ban hành 01/04/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức