Thứ sáu, ngày 18 tháng 06 năm 2021
Thứ sáu, ngày 18 tháng 06 năm 2021
Tên văn bản Kế hoạch Thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công đoàn Công Thương Việt Nam năm 2021
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch Thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công đoàn Công Thương Việt Nam năm 2021
Số hiệu văn bản 129/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 30/03/2021
Ngày ban hành 30/03/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy