Thứ sáu, ngày 18 tháng 06 năm 2021
Thứ sáu, ngày 18 tháng 06 năm 2021
Tên văn bản Hướng dẫn Hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" - 07/4/2021
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn Hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" - 07/4/2021
Số hiệu văn bản 128/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 30/03/2021
Ngày ban hành 30/03/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc