Thứ sáu, ngày 05 tháng 03 năm 2021
Thứ sáu, ngày 05 tháng 03 năm 2021
Tên văn bản Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2021
Tải file Download  Xem online
Mô tả Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2021
Số hiệu văn bản 01/CTLT-BCT-CĐCT Ngày có hiệu lực 04/01/2021
Ngày ban hành 04/01/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương - Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Tuấn Anh - Trần Quang Huy