Thứ sáu, ngày 05 tháng 03 năm 2021
Thứ sáu, ngày 05 tháng 03 năm 2021
Tên văn bản Triển khai Chỉ thị 05/CT-TTG về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai Chỉ thị 05/CT-TTG về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Số hiệu văn bản 51/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 29/01/2021
Ngày ban hành 29/01/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy