Thứ bảy, ngày 06 tháng 03 năm 2021
Thứ bảy, ngày 06 tháng 03 năm 2021
Tên văn bản Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTG về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTG về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
Số hiệu văn bản 21/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 19/01/2021
Ngày ban hành 19/01/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy