Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021

Gương tiêu biểu

Người phụ nữ đảm việc nhà, giỏi việc cơ quan

Người phụ nữ đảm việc nhà, giỏi việc cơ quan

Nhắc đến chị Phương, mọi người trong đơn vị đều thán phục bởi chị vừa đảm đang việc nhà, lại giỏi giang việc nước  
Trách nhiệm & sáng tạo

Trách nhiệm & sáng tạo

Công nhân Phan Văn Hồng luôn nỗ lực vượt khó, tìm tòi các biện pháp cải tiến kỹ thuật, mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp  
Thi đua yêu nước qua từng sáng kiến

Thi đua yêu nước qua từng sáng kiến

Anh Vũ Linh đã có nhiều sáng kiến được Hội đồng sáng kiến công ty và xí nghiệp áp dụng vào sản xuất làm lợi hàng trăm triệu đồng  
Người kỹ sư say mê sáng tạo

Người kỹ sư say mê sáng tạo

Xin trân trọng giới thiệu bài viết tuyên truyền điển hình thi đua yêu nước trên trang 07 - Báo Công Thương số 93 (931) ra ngày 05/8/2015  
Sáng tạo là động lực trong lao động

Sáng tạo là động lực trong lao động

Anh Đặng Minh Cương, công nhân bậc 6/7 - tổ Sửa chữa, phân xưởng Bao cứng Công ty Thuốc Lá Thăng Long, là một minh chứng cho phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo  
Những bông hoa “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Những bông hoa “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Xin trân trọng giới thiệu những bông hoa ngát hương từ thực tiễn phong trào “Hai giỏi”