Thứ ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021
Thứ ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Hội nghị Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ ngành Công Thương giai đoạn 2015 - 2020