Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Danh sách một số bản thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi đoàn viên
Cập nhật lúc 01:08 ngày 29/08/2017
Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn - Ðây là một trong những mục đích tốt đẹp của chương trình ký kết hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) Việt Nam với các tổng công ty, doanh nghiệp lớn nhằm chăm lo hơn nữa tới đời sống, tinh thần của đoàn viên công đoàn và người lao động (NLÐ).
Công đoàn Công Thương Việt Nam xin thông tin một số thỏa thuận mà Tổng Liên đoàn Lao động VN đã ký với các doanh nghiệp nhằm mang lại nhiều phúc lợi hơn cho đoàn viên. Xin trân trọng giới thiệu: