Thứ năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021
Thứ năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021
Tổng Liên đoàn LĐVN ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đầu tư, xây dựng các thiết chế công đoàn
Cập nhật lúc 12:47 ngày 13/06/2017

Tổng Liên đoàn Lao động VN vừa ban hành Kế hoạch số 14/KH-TLĐ về tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại khu công nghiệp và khu chế xuất.

Tổng LĐLĐVN khởi công xây dựng thiết chế Công đoàn tại Quảng Nam

Nhằm triển khai thực hiện Đề án nói trên hiệu quả, đúng trình tự, Kế hoạch này đã xác định những nhiệm vụ cụ thể, phân công tập thể, cá nhân thực hiện; tăng cường chỉ đạo, giám sát của Tổng liên đoàn và trách nhiệm của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trong công tác triển khai, thực hiện đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn tại địa phương.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Đề án được thành lập do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng ban. Phó ban là các Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố (nơi có dự án); đồng thời thành lập Ban Quản lý dự án Tổng Liên đoàn và Ban Điều hành triển khai dự án tại địa phương.

Xem chi tiết tại đây.