Thứ sáu, ngày 25 tháng 09 năm 2020
Thứ sáu, ngày 25 tháng 09 năm 2020

Công đoàn Công Thương VN

90% NLĐ ngành Công thương cài đặt ứng dụng Bluezone

90% NLĐ ngành Công thương cài đặt ứng dụng Bluezone

Hầu hết cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có điện thoại thông minh đều đã cài đặt ứng dụng Bluezone
Tạo thu nhập ổn định cho trên 500.000 lao động nông thôn

Tạo thu nhập ổn định cho trên 500.000 lao động nông thôn

Đã có nhiều đơn vị thực hiện tốt phong trào phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn
CĐ Viện nghiên cứu cơ khí (NARIME): Luôn quan tâm ưu tiên các gia đình Thương binh - Liệt sỹ

CĐ Viện nghiên cứu cơ khí (NARIME): Luôn quan tâm ưu tiên các gia đình Thương binh - Liệt sỹ

CĐ Viện luôn thực hiện tốt chế độ chính sách cho các cá nhân và thân nhân gia đình thương binh liệt sỹ
Tuyên dương 30 các tập thể và 130 cá nhân tiêu biểu ngành Công Thương

Tuyên dương 30 các tập thể và 130 cá nhân tiêu biểu ngành Công Thương

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng
210.000 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

210.000 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

5 năm qua đã có 600 nữ CNVCLĐ được khen thưởng cấp Bộ Công Thương và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Công đoàn Công Thương Việt Nam tiếp nhận Công đoàn Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Công đoàn Công Thương Việt Nam tiếp nhận Công đoàn Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

CĐCTVN tiếp nhận Công đoàn Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Công đoàn ngành Điện, Điện tử và CNTT của IndustriALL

Hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Công đoàn ngành Điện, Điện tử và CNTT của IndustriALL

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung với 04 chủ đề được thảo luận
CĐCTVN: Hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác thu kinh phí công đoàn

CĐCTVN: Hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác thu kinh phí công đoàn

CĐCTVN đã cố gắng, thực hiện đảm bảo công tác tài chính và đạt được một số kết quả nhất định
Hội nghị Ủy ban Kiểm tra CĐCTVN lần thứ VI

Hội nghị Ủy ban Kiểm tra CĐCTVN lần thứ VI

Đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT chủ trì Hội nghị
“Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Nêu gương – Đổi mới” – Phương châm của Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương VIệt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

“Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Nêu gương – Đổi mới” – Phương châm của Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương VIệt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu ra 6 đồng chí tiêu biểu để bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN