Thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019
Thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019

Video

Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019

Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019

Mới đây tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi và ký thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên năm 2019. Hội thi và chương trình ký kết phúc lợi đoàn viên nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên công đoàn ngành Công Thương, đặc biệt là từ các Tập đoàn, Tổng công ty…