Thứ hai, ngày 27 tháng 03 năm 2023
Thứ hai, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Báo cáo tổng hợp

Hoạt động CĐCTVN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Hoạt động CĐCTVN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Thu nhập bình quân toàn ngành Công Thương là 5.230.000 đồng/người. Hầu hết các đơn vị thanh toán tiền lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động  
Hoạt động CĐCTVN tháng 4/2015 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2015

Hoạt động CĐCTVN tháng 4/2015 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2015

Tháng 5, các cấp công đoàn trong Ngành cần tập trung triển khai các hoạt động nhân Tháng Công nhân  
Tổng Liên đoàn LĐVN: Tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Quý I năm 2015

Tổng Liên đoàn LĐVN: Tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Quý I năm 2015

Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động  
Tình hình Hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 8 và 8 tháng năm 2014

Tình hình Hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 8 và 8 tháng năm 2014

Tháng 8 năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 1,9% so với tháng 7 năm 2014 và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2013